Länkar
»
S
I
D
E
B
A
R
«

Seven Card Stud Poker


Seven Card Stud Poker

Seven Card Stud Poker ingår som spel hos många casinon och pokerrum online och ingår även som ett av spelen vid stora pokertävlingar som World Series of Poker (WSOP). Det finns tre olika varianter av Seven Card Stud Poker; Seven card stud, Seven card stud Hi/Lo och Razz och alla tre formerna brukar spelas vid de stora pokerturneringarna. Det svenska namnet på denna spelform är Sjustöt. I den här formen av poker tilldelas varje spelare sju kort, därav namnet. Tre av korten är mörka, de två första och det sista kortet. Inga av korten delas gemensamt mellan spelarna utan det är varje spelares hand som avgör spelets gång.

Seven Card Stud Poker – regler

Om inte insatserna är väldigt låga så lägger varje spelare en ante innan varje giv. Spel med ante är att föredra vid Seven Card Stud Poker eftersom det uppmuntrar till spel. Vid spel utan ante kan spelarna avstå att spela i väntan på en bra hand. Om insatserna är 10 respektive 20 på blindsen ligger anten på 1 enhet. Varje spelare tilldelas tre kort varav ett öppet. Spelaren med det lägsta kortet gör en s.k. “Bring in” en summa som är hälften av den lilla beten. Följande spelare kan nu välja om de vill lägga sig (fold), eller satsa lilla beten och spelarna därefter har sen som alternativ att syna eller raisa. Så spelas Seven Card Stud Poker till sjunde och sista kortet som är mörkt. Bästa handen vinner potten.

Seven Card Stud Poker finns i tre varianter. Den andra varianten är Hi/Lo där det är möjligt med två vinnande händer; den bästa handen enligt regelboken och den lägsta handen. Denna variant av Stud kallas även high-low split eller “Eight or better”. Till låg hand räknas alla kort under åtta men varje kort måste vara av olika valör. Den tredje och sista varianten av Stud är Razz där används uteslutande låga kort och den lägsta handen vinner. Även här måste korten i den vinnande handen vara av olika valör. I övrigt är gången och reglerna detsamma som vid vanlig Stud. Stud ingår även som ett av spelen i den pokervariant som kallas HORSE där flera pokervarianter avlöser varandra under spelet.

Lite historia om bakgrunden

Seven Card Stud Poker

Seven Card Stud Poker är näst efter Texas holdem den pokerform som spelas oftast i USA. Spelet uppstod i slutet av 1800-talet och utvecklades för att man ville öka storleken på potterna genom att spela många satsningsrundor. Till kuriosa hör att President Truman – även kallad “Give ém Hell Harry” hade Stud som sin favoritvariant. Spelet spred sig sedan vidare och spelades i Europa redan före första världskriget men slog inte igenom på bred front förrän på 1960-talet. Spelet står sig starkt mot uppstickaren Texas holdem och spelas på stora turneringar världen över, bland annat vid Poker-SM. Den mest prestigefyllda turneringen i Seven card stud i Europa är det årliga Europamästerskapet som hålls vid Concord Card Casino i Wien.

Vid livespel av Seven Card Stud Poker ter sig spelet en aning annorlunda än när man spelar online. Inför varje runda “bränner” dealern det översta kortet och lägger det osett åt sidan. Satsandet vid Seven Card Stud Poker görs i regel med s.k. straight-limit eller spread-limit. D.v.s. inga överraskande no limit-satsningar äger rum vid stud spel i normala fall. Undantaget är brittiska och irländska casinon där pott-limit är den vanligaste varianten vid stud. Skillnaden gentemot Texas holdem är att i stud har man fem satsningsrundor till skillnad mot fyra i holdem. Eftersom det är många rundor lämpar det sig dåligt med no-limit som variant, men det förekommer i sällsynta fall. Lämpligt antal spelare vid stud är 7 till 10 personer. När det gäller vinnande händer är det samma som vid de flesta pokervarianter, plus låga kort vid Hi/Lo och Razz.

Råd från ett proffs

Vid Seven card stud poker är man ute efter samma vinnande händer som i andra pokerspel. Undantaget är Hi/Lo stud och Razz där även låga händer av olika valör är vinnare. Vid Seven Card Stud poker bör man vänta på en god starthand innan man ger sig in i spelet. Viktig information får man från de andra spelarnas händer. Att ha tålamod, koncentration och kortminne lönar sig bra vid spel av stud precis som alltid vid poker. Tålamodet krävs för att invänta bra starthänder. Att spela för många händer resulterar i att spelaren “blöder” pengar vilket inte är att rekommendera. Sist men inte minst ett råd från David Heyden professionell seven stud-spelare “Se upp för oväntade höjningar i seven card stud; de är nästan aldrig en bluff.”


Inga kommentarer